URBRA Donates Shs 23m to Needy

URBRA Donates Shs 23m to Needy